ครันชี่ฟู

ครันชี่ฟู ผลิตจากหนังเกรดA คุณภาพดี 

มี 2 แบบ

1.ครันชี่ฟู รูปกระดูก3.5" กลิ่นนม

2.ครันชี่ฟู เส้นเล็ก,เส้นกลาง และ เส้นใหญ่

Visitors: 31,506