ตะกร้อสาน

ตะกร้อสาน ผลิตจากหนังเกรดA คุณภาพดี มี 4 แบบ

1.ตะกร้อ 1" ขาว

2.ตะกร้อ 2" ขาว

3.ตะกร้อ 1" ธรรมชาติ

4.ตะกร้อ 2" ธรรมชาติ

Visitors: 31,509