หูวัว/กีบเท้า

หูวัว มี 4 แบบ

1.หูวัวอบกรอบ

2.หูวัว กลิ่นไก่

3.หูวัว กลิ่นหมูรมควัน

4.หูวัว นิ่ม


กีบเท้า มี 1 แบบ

Visitors: 31,510