หนังอัด

หนังอัด มี 3 แบบ

1.หนังอัด รูปชานอ้อย10"

2.หนังอัด รูปวงแหวน

3.หนังอัด รูปกระดูก 4",6",8",10",12"และ16"

Visitors: 31,509